Možnosti platby a dopravy

Zboží si můžete
vyzvednout na jednom ze 3 výdejních míst.
 
Cena při odběru na Praze 4: 20 Kč
Cena při odběru na Praze 3: 30 Kč
Cena při odběru na Praze 6: 30 Kč

 

doprav

Doprava po Praze
Jste z Prahy?
Chcete zboží dovést naší dopravou?
Zboží vám po Praze dopravíme do 1-2 dnů

Cena dopravy: 120 Kč.
 
kuryrni-sluzba-dpd
Pro expresní dopravu zboží po ČR využijte
služeb přepravních společností:
PPL

Cena dopravy na adresu: 120 Kč.
Cena dopravy na výdejní místo: 100 Kč.

nad-3000

 

Doprava ZDARMA
Při nákupu nad 3000 Kč

 

PODROBNOSTI O MOŽNOSTECH DOPRAVY A PLATBY

1. Prodávající při dopravě Zboží spolupracuje se společností PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany. IČ: 25194798, DIČ: CZ25194798. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 105858. (dále také jako „PPL“) a Gama Logistics s.r.o. se sídlem Kramperova 1013/6, 142 00, Praha 4. IČ: 09354565. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 335009. (dále také jako „Gama Logistics“)

2. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží, dle Kupní smlouvy, může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • platbou na dobírku při doručení Zboží na adresu prostřednictvím PPL – tato služba je zpoplatněná částkou 30,- Kč;
 • bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 2900335016/2010, vedený u Fio banky, a.s. - poskytnutí této služby je zdarma;
 • bezhotovostně online transakcí platební kartou prostřednictvím zabezpečené elektronické platební brány ThePay – tato služba není zpoplatněná.

3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

4. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení v odst. 4 článku IV. Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Zboží předem.

5. V případě platby na dobírku při převzetí Zboží Kupujícím od dopravce je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby (převodem na účet) je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě všech druhů bezhotovostních plateb dle odstavce 1 článku IV. Obchodních podmínek je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, kdy ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. III odst. 8 Obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

7. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

8. V případě Objednávky Zboží Kupujícím prostř. E-shopu, vystaví Prodávající ohledně plateb, prováděných na základě Kupní smlouvy, Kupujícímu daňový doklad – fakturu po vyzvednutí/převzetí Zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího.

DOPRAVA

1. Vyzvednutí Zboží Kupujícím na výdejnách PPL ParcelShop :

 • Najděte si nejbližší výdejní místo po celé České republice.
 • Jakmile Prodávající předá balíček se Zbožím PPL, bude Kupujícímu doručen e-mail s číslem pro sledování zásilky online.
 • Při placení bankovním převodem je Zboží expedováno Prodejcem až po obdržení platby na kupní cenu za Zboží. Takže čím dřív Kupující zadá příkaz, tím dříve bude Zboží u něj.
 • Až bude balíček se Zbožím na zvolené výdejně, PPL pošle Kupujícímu SMS.
 • Pro vyzvednutí Zboží Kupujícímu stačí heslo, které dostane v SMS.
 • Balíček se Zbožím na výdejním místě počká 5 dny.

2. Doručení Zboží na adresu určenou Kupujícím:

 • Po Praze je zboží doručováno kurýry z Gama Logistics.
 • Expresní dopravu zboží po ČR zajišťuje přepravní společnost PPL.
 • Jakmile Prodávající předá PPL nebo Gama Logistics balíček se Zbožím, pošle Kupujícímu e-mail.
 • O dalším pohybu balíčku bude Kupujícího informovat již PPL nebo Gama Logistics, a to na e-mail nebo telefon, který Kupující uvedl v Objednávce.
 • Při placení bankovním převodem je Zboží expedováno Prodejcem až po obdržení platby na kupní cenu za Zboží. Takže čím dřív Kupující zadá příkaz, tím dříve bude Zboží u něj.
 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Zároveň je v případě podle věty první tohoto odstavce Obchodních podmínek Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.
 4. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že Kupující převezme od přepravce Zboží s porušeným obalem, nastává situace podle čl. V. odst. 1. resp. 2. Obchodních podmínek.